Про
концерн

На даний час Державний концерн «Укроборонпром» – це об’єднання великої кількості багатопрофільних підприємств різних галузей оборонної промисловості. До складу Концерну увійшли підприємства, які здійснюють господарську діяльність у сфері розроблення, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки та боєприпасів, а також беруть участь у військово-технічному співробітництві з іноземними державами.

Доцільність об’єднання в одній управлінській структурі наукових, експериментальних, виробничих підприємств та спецекспортерів підтверджується тим позитивним ефектом, який отримано Концерном за час свого існування. Формування Концерну створило умови для організації в ОПК єдиного інноваційного циклу «дослідження – розробка – серійне виробництво – споживання (реалізація) – сервісне обслуговування – утилізація».

Для забезпечення прийняття оптимальних кваліфікованих рішень за окремими напрямами діяльності Концерном реалізується концепція дивізійної структури управління. Зазначена концепція прийнята з врахуванням сучасних тенденцій теорії та практики менеджменту.

Суть її полягає у відокремленні стратегічних і оперативних цілей від вирішення оперативних галузевих завдань. Дивізійний принцип має забезпечити управлінську і господарську «автономізацію» галузей, делегування частини управлінських повноважень керівникам дивізіонів.

За Концерном залишаються функції стратегічного планування, взаємодії з органами державної влади, координації діяльності дивізіонів. Такий підхід дозволить топ-менеджменту Концерну зосередити свою діяльність на стратегічних рішеннях та довготермінових програмах розвитку ОПК.

У вересні 2013 року у структурі Концерну створено п’ять дивізіонів: авіабудування та авіаремонту; високоточних озброєнь та боєприпасів; з виробництва бронетанкової, автомобільної, інженерної та спеціальної техніки; суднобудування та морської техніки; радіолокації, радіозв’язку та систем ППО.

В окрему групу в Концерні зведені підприємства, уповноважені на здійснення зовнішньоекономічної діяльності у сфері експорту та імпорту товарів військового призначення та товарів, що містять державну таємницю. Ці підприємства виконують функцію реалізації на зовнішніх ринках продукції підприємств оборонно-промислового комплексу, включаючи її післяпродажне обслуговування, а також надання послуг з ремонту та модернізації озброєння і військової техніки.

Місія
концерну

На момент створення Державного концерну «Укроборонпром» ситуація, що склалась в оборонній промисловості, характеризувалась недостатньою ефективністю управління державною власністю із застосуванням командно-адміністративних методів, розпорошеністю підприємств між цілою низкою органів управління, а також не завжди доцільним розподілом і використанням бюджетних коштів. Це стало основним аргументом щодо необхідності переходу до ринкових методів управління в ОПК.

В результаті переважна більшість підприємств галузі були передані в управління Державному господарському об’єднанню – Державному концерну «Укроборонпром». Під одним керівництвом були об’єднані підприємства з проектування, виробництва та реалізації оборонної продукції як для внутрішніх потреб, так і на зовнішньому ринку.

Зазначені обставини визначають завдання та цілі Концерну:

• найбільш повне задоволення потреб Збройних Сил України та інших військових формувань в новітніх зразках озброєння, здійснення модернізації, ремонту та утилізації;

• зміцнення міжнародного авторитету України за рахунок розширення ринків збуту конкурентоздатної продукції ОПК (зростання експорту озброєнь та валютних надходжень);

• підвищення ролі вітчизняного оборонно-промислового комплексу у соціально-економічному розвитку країни (збільшення обсягу продаж, виробництва та ВВП, збільшення виробітку на одного працюючого та рівня середньої заробітної плати, збільшення податкових платежів).